Pagina 1 van 1

Migratieonderzoek: 70 gezenderde karpers in Markermeer

BerichtGeplaatst: 12 Jun 2018, 03:55
door CarpTracker
Sportvisserij Nederland is in maart gestart met een onderzoek naar het verspreidingsgedrag van
in het Markermeer uitgezette gezenderde karpers. Vanuit de Oostvaardersplassen zijn zeventig
karpers overgeplaatst naar dit water, waarna hun migratiegedrag wordt onderzocht.

Verbinding andere watersystemen

Sportvisserij Nederland heeft berekend dat een deel van de karpers in het Markermeer kan worden
ondergebracht, zonder dat dit zal leiden tot een verslechtering van de huidige visstand en waterkwaliteit.
Het Markermeer heeft echter diverse open verbindingen met andere watersystemen. Rijkswaterstaat
ziet een mogelijke massale migratie naar de heldere en waterplantenrijke Zuidelijke Randmeren (Gooimeer,
Eemmeer en Nijkerkernauw) als een risico voor de waterkwaliteit aldaar. Om in kaart te brengen in hoeverre
de uitgezette karper doorzwemt naar aangrenzende wateren, wordt door Sportvisserij Nederland een test
gedaan met zeventig gemerkte karpers.

Verspreiding in kaart brengen

Het onderzoek richt zich op de verspreiding en dichtheid van karper na uitzet in het Markermeer en de
aangrenzende wateren. De zeventig vissen krijgen een zendertje ingebracht en daarnaast een uitwendig
kenmerk, zodat ze herkenbaar zijn voor beroeps- en sportvissers. Via hydrofoons – die op verschillende
plaatsen rond het Markermeer zijn geplaatst – wordt het migratiegedrag in kaart gebracht. Met het
ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de lokale beroepsvissers zijn afspraken gemaakt
over een terugzetplicht voor de uitgezette karpers.


Bron: SVN

Re: Migratieonderzoek: 70 gezenderde karpers in Markermeer

BerichtGeplaatst: 12 Jun 2018, 13:38
door MarkBeernink
Hebben zoiets ook niet reeds een keer in een ander water gedaan?
Ligt me nog iets van bij dat het een rivier was.

Re: Migratieonderzoek: 70 gezenderde karpers in Markermeer

BerichtGeplaatst: 12 Jun 2018, 23:46
door CarpTracker

Re: Migratieonderzoek: 70 gezenderde karpers in Markermeer

BerichtGeplaatst: 13 Jun 2018, 11:58
door Louis

Re: Migratieonderzoek: 70 gezenderde karpers in Markermeer

BerichtGeplaatst: 14 Jun 2018, 09:36
door MarkBeernink
Yes dat is ém :-)

Toch onwijs gave onderzoeken.
Geeft echt aan dat er vissen zijn die onwijs honkvast zijn en andere echt nomaden die heerlijk rond trekken en verschillende sluisstukken doorgaan :-)